Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

CHA TÔI

Dương Văn Chín Share:
CHA TÔI

Sáng tác: Trịnh Đình Thiện

Cha tôi ít nói ít cười
Tính tình nghiêm túc khiến người nể nang
Ăn nói đĩnh đạc đàng hoàng
Suy đi nghĩ lại kỹ càng xuất ngôn
Cha luôn ăn nói ôn tồn
Dạy tôi lễ nghĩa ngọn nguồn trước sau
Thương con cha chẳng âu sầu
Dầm mưa dải nắng cho dầu khổ thân
Dù cho nghèo đói nợ nần
Nhưng cha cương quyết lần lần nuôi con
Làm thuê làm biển làm nông
Nuôi con ăn học quyết không đổi dời
Ơn cha như núi ngất trời
Tình cha rộng lớn sáng ngời biển Đông
Con luôn cầu nguyện trong lòng
Cho cha vui khỏe sống trong an lành.

Tân Phước ngày 14/8/2012
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008912051562
Published by Dương Văn Chín

Visit Dương Văn Chín's Facebook or Blog
Follow us Facebook.Click here Follow us Blog.Click here

0 nhận xét:

TOP