Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

KÍNH DÂNG MẸ

Dương Văn Chín Share:
KÍNH DÂNG MẸ

Sáng tác: Trịnh Đình Thiện

Mẹ hiền tóc phủ tuyết sương,
Lo cho con trẻ lòng thương khổ sầu.
Thương con mẹ lại nguyện cầu,
Mong con duyên tốt đạo mầu được trao.
Mẹ ơi ! con mẹ lúc nào,
Một lòng thương nhớ tự hào mẹ cha.
Công ơn dưỡng dục sinh ra,
Làm con báo đáp mẹ cha nhiều đời.
Lưu ly bảy báu ngất trời,
Con đem dâng tặng ngỏ lời báo ân.
Thầm mong đền trả song thân,
Cũng chưa đáp được nghĩa ân sâu dày.
Lòng con đã quyết lâu nay,
Phủi trần nhẹ gót theo thầy tu thân.
Cầu mong thoát khỏi nghiệp trần,
Quay về nẻo giác được phần ngộ chơn.
Lìa si bỏ ác tham sân,
Ra công tạo phước báo ân mẫu hiền.
Hôm nay một dạ chí nguyền,
Cầu cho thân mẫu phúc duyên thọ trường.

Tân Thiện mùa vu lan năm 1994
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008912051562
Published by Dương Văn Chín

Visit Dương Văn Chín's Facebook or Blog
Follow us Facebook.Click here Follow us Blog.Click here

0 nhận xét:

TOP