Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Listening skill- lesson 12 - invitation

Dương Văn Chín Share:
Click here to go to video on youtube (if you could not see video on this blog)

Nguồn video: Sưu Tầm
Tất cả nội dung, sưu tầm, links này đều phục vụ việc tự học, không có mục đích kinh doanh-đào tạo thu phí!
Nguồn Ảnh: https://www.google.com/


Published by Dương Văn Chín

Visit Dương Văn Chín's Facebook or Blog
Follow us Facebook.Click here Follow us Blog.Click here

0 nhận xét:

TOP